Privacy Policy

 

VI OPDATEREDE VORES DATABESKYTTELSESERKLÆRING MED IKRAFTTRÆDELSE 01. maj 2018.

 

Denne online-databeskyttelsespolitik (“databeskyttelsespolitik”) forklarer, hvordan håndterer personoplysninger, der tilvejebringes for os på websteder, mobilwebsteder, mobilapplikationer og andre digitale tjenester og produkter, der kontrolleres af Kem-En-Tec Nordic A/S, og som linker til denne databeskyttelsespolitik (samlet benævnt “Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder”). Kem-En-Tec Nordic er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Denne databeskyttelseserklæring gælder ikke for Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, der ikke linker til denne databeskyttelsespolitik, eller for tredjepartswebsteder, hvortil der linkes fra Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder.

 

Oversigt

Dette oversigtsafsnit giver et kort overblik over vores databeskyttelseserklæring. Læs venligst den fulde databeskyttelsespolitik nedenfor for nærmere oplysninger.

 • Oplysninger, som vi indsamler
 • Sådan bruger vi dine oplysninger
 • Oplysninger, som vi deler
 • Dine databeskyttelsesvalg
 • Sikkerhed
 • Adgang til vores websteder globalt
 • Ændringer til vores databeskyttelseserklæring

 

Oplysninger, som vi indsamler

 

Kem-En-Tec Nordic indsamler de følgende typer af oplysninger via Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne:

 • Oplysninger, som du tilvejebringer. Personoplysninger, som du tilvejebringer, når du tilmelder dig vores produkter og tjenester, besvarer spørgeskemaer eller undersøgelser, eller kontakter Kem-En-Tec Nordic A/S-kundeservice.
 • Oplysninger, der indsamles automatisk. Din IP-adresse og ikke-identificerende oplysninger om din brug af Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder kan indsamles automatisk ved hjælp af sporingsteknologier, såsom cookies. Din webbrowser-software kan indstilles til at afvise alle cookies. Cookies kan dog give dig mulighed for at drage fordel af nogle af webstedets væsentlige funktioner, som muligvis ikke fungerer, hvis du afviser cookies.
 • Oplysninger indsamlet fra andre kilder. Vi kan kombinere oplysninger om dig fra Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, oplysninger indsamlet offline eller fra eksterne parter.

 

Sådan bruger vi dine oplysninger

 

Kem-En-Tec Nordic bruger de oplysninger, som vi indsamler til følgende formål:

 • Til at levere de Produkter fra Kem-En-Tec Nordic og -tjenester til dig, som du anmoder om.
 • Til at tilbyde og tilvejebringe oplysninger om lignende og/eller relaterede produkter og tjenester.
 • Til at tilpasse og forbedre din oplevelse på Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder.
 • Til generelt at forbedre vores produkter og Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder og andre interne forretningsformål.
 • Juridiske forpligtelser til at underrette og indberette til myndigheder.

I henhold til europæiske databeskyttelseslove, skal Kem-En-Tec Nordic have et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. Det retsgrundlag, der finder anvendelse i et bestemt tilfælde afhænger af, for hvilke af de specifikke formål, der er beskrevet ovenfor, Kem-En-Tec Nordic behandler dine personoplysninger:

 • I visse tilfælde kan Kem-En-Tec-Nordic bede om dit samtykke til at indsamle og behandle dine personoplysninger. Hvis du vælger at give dit samtykke, kan du senere trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os, som beskrevet i afsnittet “Dine databeskyttelsesvalg”. Bemærk, at tilbagetrækningen af samtykke ikke påvirker behandling, der allerede har fundet sted.
 • I andre tilfælde kan behandlingen af dine personoplysninger være nødvendig for at overholde en gældende lov eller forordning, eller til opfyldelsen af en kontrakt, som du er underlagt. Du kan muligvis ikke fravælge denne behandling, eller dit valg om at fravælge kan muligvis påvirke vores evne til at opfylde en kontraktlig forpligtelse, som vi ellers har over for dig.
 • I andre tilfælde kan Kem-En-Tec Nordic behandle dine personoplysninger baseret på Kem-En-Tec Nordic legitime interesser i at kommunikere med dig om vores produkter og tjenester, samt om videnskabelig forskning og uddannelsesmuligheder. Du har ret til at fravælge enhver sådan behandling af dine personoplysninger. Det kan du gøre ved at kontakte os, som beskrevet i afsnittet “Dine databeskyttelsesvalg”.

 

Behandlingsaktiviteter kan omfatte registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, rådgivning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden tilrådighedsstillelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse af personoplysninger. Personoplysningerne, som vi indsamler om dig, kan opbevares i fem år efter den seneste interaktion, som vi har haft med dig, hvorefter de kun vil blive arkiveret så længe, det med rimelighed er nødvendigt til ovennævnte formål, i overensstemmelse med gældende love.

 

Oplysninger, som vi deler

Kem-En-Tec Nordic hverken sælger eller videregiver dine personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke, undtagen:

 • Til associerede selskaber og tredjepartstjenesteudbydere for at levere tjenester og oplysninger på vores websteder, herunder onlinemarkedsføring og -annoncering, og for at understøtte vores forretningsaktiviteter. Vi kræver, at disse parter håndterer personoplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.
 • Til associerede selskaber for at tilbyde og tilvejebringe oplysninger om relaterede produkter og tjenester. Vi deler ikke personoplysninger fra lande, der kræver samtykke, medmindre samtykke er blevet indhentet på forhånd til deling med relaterede associerede selskaber. Vi kræver, at disse parter håndterer personoplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.
 • Til et andet selskab i forbindelse med salg eller overførsel af en af vores produktlinjer eller afdelinger, som omfatter de tjenester, der leveres via et eller flere af Kem-En-Tec Nordic s associerede selskaber.
 • Til tilsynsmyndigheder, herunder den amerikanske Food and Drug Administration, eller som ellers måtte være nødvendigt for, at Kem-En-Tec Nordic kan overholde en lovmæssig forpligtelse eller et lovkrav.

Hvis Kem-En-Tec Nordic beslutter sig for at omorganisere eller afhænde vores forretning gennem salg, fusion eller opkøb, kan Kem-En-Tec Nordic dele personoplysninger om dig med faktiske eller potentielle købere. Vi vil kræve, at eventuelle faktiske eller potentielle købere behandler disse personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med denne erklæring.

 

Dine databeskyttelsesvalg

Du har ret til at se og få en kopi af personoplysninger om dig, som vi opretholder, samt bede os om at rette unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger om dig. Du har ret til at modtage oplysninger, som du har tilvejebragt for os i et maskinlæsbart format og til at overføre de pågældende oplysninger til en anden dataansvarlig. Du kan også anmode om sletningen af dine personoplysninger eller begrænsningen af deres behandling, eller gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig. For at søge adgang til personoplysninger om dig, for at indsende en bekymring, klage eller anmodning om berigtigelse, eller for at fravælge bestemte programmer, bedes du kontakte vores databeskyttelsesleder ved at klikke på linket “Kontakt os” på Kem-En-Tec Nordic -webstedet, som du bruger, ved at bruge Kem-En-Tec Nordic A/S-kontaktoplysningerne på den Kem-En-Tec Nordic -mobilapplikation, som du bruger, eller ved at sende os en e-mail på info@kem-en-tec.com. Du kan også sende et brev til følgende adresse:

Kem-En-Tec Nordic A/S
Attn: Customer Service
Kuldyssen 10
DK-2630 Taastrup

Danmarks databeskyttelsesmyndighed er ansvarlig for at sikre, at databeskyttelseslovgivningen følges i Danmark. For flere oplysninger om dine databeskyttelsesrettigheder, eller hvis du ikke er i stand til at løse et problem direkte med os og ønsker at indgive en klage, kontakt venligst den lokale Databeskyttelsesmyndighed.

 

Sikkerhed

Kem-En-Tec Nordic opretholder kontroller for at beskytte og sikre personoplysninger, men når du deler personoplysninger online, er der altid en risiko for, at en uautoriseret tredjepart kan få adgang til dine oplysninger.

 

Adgang til vores websteder globalt

Ved at bruge dette websted forstår du, at dine personoplysninger vil blive indsamlet, opbevaret og behandlet i USA og i et hvilket som helst land, hvortil vi kan overføre dine oplysninger i forbindelse med vores forretningsaktiviteter. Kem-En-Tec Nordic kan overføre personoplysninger om dig til relaterede associerede selskaber over hele verden. Disse associerede selskaber kan igen sende personoplysninger om dig til andre relaterede associerede selskaber. Nogle associerede selskaber kan være beliggende i lande, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Ikke desto mindre er alle associerede selskaber forpligtede til at behandle personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med denne erklæring. For at få yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, som vi har indført til overførsler på tværs af grænser af personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne tilvejebragt i afsnittet “Dine databeskyttelsesvalg”.

Ændringer til vores databeskyttelseserklæring

Tjek denne databeskyttelseserklæring regelmæssigt, da vi kan ændre eller opdatere dele af denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden, underlagt eventuelle gældende samtykkekrav. Eventuelle ændringer vil straks blive offentliggjort på denne side og ledsaget af en ny ikrafttrædelsesdato øverst på denne side.

 

Kem-En-Tec Nordic Online-databeskyttelsespolitik Træder i kraft 01. maj 2018

 

Denne online-databeskyttelseserklæring (“databeskyttelsespolitik”) forklarer, hvordan vi håndterer personoplysninger, der tilvejebringes for os på websteder, mobilwebsteder, mobilapplikationer og andre digitale tjenester og produkter, der kontrolleres af Kem-En-Tec Nordic A/S, Kuldyssen 10, DK-2630 Taastrup, der linker til denne databeskyttelsespolitik (samlet benævnt “Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder”). Kem-En-Tec Nordic er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Denne databeskyttelseserklæring gælder ikke for Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, der ikke linker til denne databeskyttelsespolitik, eller for tredjepartswebsteder, hvortil der kan linkes fra Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder.

 

Typer af oplysninger, som vi indsamler online

De typer af personoplysninger, som vi kan indsamle, mens du bruger Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne, er beskrevet i dette afsnit og omfatter både oplysninger, som du tilvejebringer for os, og oplysninger, som vi indsamler automatisk, når du bruger Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne.

Med henblik på denne databeskyttelseserklæring betyder “personoplysninger” oplysninger, der identificerer dig eller som med rimelighed kan bruges til at identificere dig. Eksempler på personoplysninger omfatter navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Oplysninger, som du tilvejebringer

Du behøver ikke at tilmelde dig en tjeneste eller et program for at modtage mange af de oplysninger, der er tilgængelige via Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder. Noget af vores indhold er dog kun tilgængeligt for tilmeldte eller identificerede brugere og vil kræve, at du opretter en profil eller tilvejebringer specifikke oplysninger om dig selv, for at tjenesten kan leveres til dig.

Personoplysninger, som du tilvejebringer, når du besøger Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder

Kem-En-Tec Nordic indsamler personoplysninger, som du tilvejebringer på Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, for eksempel, ved køb af et produkt, for at modtage markedsføringsprodukter og -oplysninger, kontakte Kem-En-Tec Nordic A/S-kundeservice eller svare på Kem-En-Tec Nordic A/S-spørgeskemaer eller -undersøgelser. Dette kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger såsom dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse
 • Registreringsoplysninger såsom dit brugernavn og din adgangskode
 • Vederlagsoplysninger, når du yder en tjeneste til Kem-En-Tec Nordic i din egenskab af sundhedspersonale
 • Beskæftigelses-, uddannelses- og andre baggrundsoplysninger, når du henvender dig om beskæftigelse hos Kem-En-Tec Nordic A/S
 • Betalingsoplysninger (såsom bankoplysninger, betalingskortnummer, udløbsdato, leveringsadresse og faktureringsadresse)
 • Indhold, som du kan tilvejebringe (for eksempel, når du udfylder vores online-kontaktformular eller indsender andre oplysninger).

Personoplysninger, som du deler under andre interaktioner med Kem-En-Tec Nordic A/S

Du kan kontakte Kem-En-Tec-Nordic for at stille spørgsmål, diskutere dine bekymringer eller indberette problemer vedrørende vores produkter. Hvis du kommunikerer med eller anmoder om oplysninger fra Kem-En-Tec Nordic A/S, bliver du muligvis bedt om at tilvejebringe dine kontaktoplysninger samt eventuelle personoplysninger, der er relevante for din anmodning.

Oplysninger, der kan indsamles automatisk

Når du bruger Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, kan vi også indsamle visse brugs- og enhedsoplysninger automatisk som beskrevet nedenfor.

IP-adresse

Vi kan registrere internetprotokoladressen (“IP”) for din computer eller anden elektronisk enhed, når du besøger Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne. En IP-adresse identificerer den elektroniske enhed, som du bruger til at få adgang til webstederne, hvilket gør det muligt for os at opretholde kommunikation med din computer, idet du bevæger dig rundt på Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, samt tilpasse indhold.

 

Cookies og andre sporingsteknologier

Vi indsamler også oplysninger om din brug af Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder gennem sporingsteknologier såsom cookies og web-beacons. En “cookie” er en unik numerisk kode, der overføres til din computer for at spore dine interesser og præferencer og for at genkende dig som en tilbagevendende besøgende. Et “web-beacon” er et gennemsigtigt grafisk billede placeret på et websted, en e-mail eller annonce, der muliggør overvågning af ting såsom brugeraktivitet og webstedstrafik. Disse teknologier hjælper med at huske dine præferencer, og giver os mulighed for at bringe dig det indhold og de funktioner, der sandsynligvis vil være af størst interesse for dig på grundlag af “clickstream”-data, der viser dine tidligere aktiviteter på Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder.

Vi bruger Google Display Advertising (såsom Retargeting med Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager-integration, og Google Analytics Demographics and Interest Reporting) til at (1) vise dig vores annoncer på andre websteder baseret på dine tidligere besøg på Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, og (2) bedre forstå vores annoncevisninger og brug af annoncetjenester. I forbindelse med Google Analytics Demographics and Interest Reporting-tjenesten, kan vi muligvis bruge oplysninger fra Googles interessebaserede annoncering eller tredjepartsmålgruppe-oplysninger (såsom alder, køn og interesser) sammen med Google Analytics for at forstå og forbedre vores markedsføringskampagner og webstedsindhold.

Noget af vores onlineannoncering finder sted via Google Display Advertising. Som led i dette program bruger vi Google Analytics-funktioner såsom Retargeting. I forbindelse med denne funktion og andre, der tilbydes af annoncenetværk, kan vi og operatørerne af annoncenetværk, herunder Google, bruge tredjepartscookies (såsom DoubleClick-cookien) – og i nogle tilfælde førstepartscookies (såsom Google Analytics-cookien) – til at informere, optimere og vise annoncer på tværs af internettet baseret på en brugers tidligere besøg på Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder. Vi kan også vise dig annoncer fra nogle af vores associerede selskaber, når du besøger Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder.

Du kan fravælge Google Ads ved at besøge http://www.google.com/ads/preferences. Hvis du ikke vil have, at dine oplysninger bruges af Google Analytics, kan du installere browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics på Google Analytics-fravalgssiden.

Dette Kem-En-Tec Nordic A/S-websted er ikke beregnet til at reagere på “do not track”-signaler modtaget fra browsere. Hvis du vil vide mere om cookies og andre sporingsteknologier, herunder hvordan du deaktiverer dem, bedes du besøge http://www.allaboutcookies.org/. Bemærk, at nogle cookies er afgørende for funktionsdygtigheden af vores websteder, og hvis du sletter eller deaktiverer dem, vil det reducere webstedets funktionalitet.

 

Mobilsporing

Nogle Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder er tilgængelige som enten mobilapplikationer eller mobilwebsteder, som du kan bruge på din mobilenhed. Hvis du bruger en mobilenhed til at få adgang til og bruge Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne, kan vi indsamle følgende mobilspecifikke oplysninger ud over de andre oplysninger, der er beskrevet ovenfor: Enheds- eller annoncerings-id, enhedstype, hardwaretype, MAC-adresse (media access control – medieadgangskontrol), international mobiludstyrsidentitet (“IMEI” – international mobile equipment identity), versionen af dit mobiloperativsystem, platformen, der bruges til at få adgang til eller downloade Kem-En-Tec Nordic A/S-webstedet (f.eks. Apple, Google, Amazon, Windows), placeringsoplysninger og brugsoplysninger om din enhed og din brug af Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne.

 

Oplysninger, der indsamles fra andre kilder

Vi kan kombinere oplysninger om dig fra et besøg på et Kem-En-Tec Nordic A/S-websted med oplysninger om dig fra besøg på andre Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder. Vi kan også kombinere oplysninger om dig, der indsamles via Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder med oplysninger, som vi har indsamlet offline, samt med oplysninger, der tilvejebringes for os af tredjeparter, såsom tredjepartslisteudbydere.

 

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at levere de produkter og tjenester, som du anmoder om, kommunikere med dig, forbedre din oplevelse på Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne, generelt forbedre vores produkter og tjenester og til andre interne forretningsformål. Disse anvendelser kan også omfatte registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, rådgivning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden tilrådighedsstillelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse af personoplysninger. Personoplysningerne, som vi indsamler om dig, kan opbevares i fem år efter den seneste interaktion, som vi har haft med dig, hvorefter de kun vil blive arkiveret så længe, som det med rimelighed er nødvendigt til ovennævnte formål, i overensstemmelse med gældende love.

Levering af produkter og tjenester, som du anmoder om

Hvis du vælger at købe et produkt eller modtage vores tjenester, bruger vi de personoplysninger, som du tilvejebringer via Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder til at administrere dine ordrer og fakturaer, til at behandle betalinger, til at svare på dine spørgsmål, til at levere de tjenester, som du anmoder om og tilbyde en optimal kundeoplevelse.

Markedsføring

Du kan også modtage markedsføringsoplysninger fra Kem-En-Tec Nordic og relaterede associerede selskaber, såsom tilbud vedrørende Kem-En-Tec Nordic A/S-relaterede produkter eller tjenester, invitationer til at deltage i undersøgelser om vores produkter eller meddelelser om særlige kampagner. I sådanne tilfælde bruger vi dine kontaktoplysninger og andre personoplysninger til at sende dig markedsføringsoplysninger.

Tilpassede brugeroplevelser

De personoplysninger, som du tilvejebringer, kan bruges til at oprette tilpassede tilbud, oplysninger eller tjenester, der er skræddersyet til dine interesser og præferencer. Vi kan også bruge din IP-adresse og de oplysninger, som vi indhenter automatisk gennem brug af cookies eller lignende sporingsteknologier, til at gøre vores Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder nemmere at bruge og navigere, samt til at tilpasse indholdet, der leveres på Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder ved at foregribe oplysninger og tjenester, der kan være af interesse for dig.

Forretnings- og produktforbedring

For at opdage nye fakta, der kan hjælpe Kem-En-Tec Nordic med bedre at forstå kundebehov og hjælpe med at forbedre, udvikle og evaluere produkter, tjenester, materialer og programmer. Kem-En-Tec Nordic analyserer de oplysninger, som du har tilvejebragt. Til dette formål bruger Kem-En-Tec Nordic ikke oplysninger, der kan identificere dig direkte.

Webstedsanalyse og -forbedring

Vi kan bruge de oplysninger, som du tilvejebringer, og de oplysninger, som vi indsamler automatisk om din brug af Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne til at overvåge brugertrafikmønstre og -præferencer med henblik på webstedsforbedring, analyse og optimering.

Retsgrundlag for behandling

I henhold til europæiske databeskyttelseslove, skal Kem-En-Tec Nordic have et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. Det retsgrundlag, der finder anvendelse i et bestemt tilfælde afhænger af, til hvilke af de specifikke formål, der er beskrevet ovenfor, Kem-En-Tec Nordic behandler dine personoplysninger:

 • I visse tilfælde kan Kem-En-Tec Nordic bede om dit samtykke til at indsamle og behandle dine personoplysninger. Hvis du vælger at give dit samtykke, kan du senere trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet “Dine databeskyttelsesvalg”. Bemærk, at tilbagetrækningen af samtykke ikke påvirker behandling, der allerede har fundet sted.
 • I andre tilfælde kan behandlingen af dine personoplysninger være nødvendig for at overholde en gældende lov eller forordning, eller til opfyldelsen af en kontrakt, som du er underlagt. Du kan muligvis ikke fravælge denne behandling, eller dit valg om at fravælge kan muligvis påvirke vores evne til at opfylde en kontraktlig forpligtelse, som vi ellers har over for dig.
 • I andre tilfælde kan Kem-En-Tec Nordic behandle dine personoplysninger baseret på Kem-En-Tec Nordic legitime interesser i at kommunikere med dig om vores produkter og tjenester, samt om videnskabelig forskning og uddannelsesmuligheder. Du har ret til at fravælge enhver sådan behandling af dine personoplysninger. Det kan du gøre ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet “Dine databeskyttelsesvalg”.

 

Oplysninger, som vi deler

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter som beskrevet nedenfor. Vi hverken sælger eller udlejer personoplysninger til tredjeparter til deres egne markedsføringsformål.

Tredjepartsannoncering og adfærdsbaseret onlineannoncering

Du kan modtage onlineannoncer for Produkter fra Kem-En-Tec Nordic og -tjenester på tredjepartswebsteder og mobiltjenester, som er skræddersyet til dig, f.eks. på baggrund af oplysninger, som du tilvejebringer for Kem-En-Tec Nordic eller et tredjepartswebsted, som du besøger, eller på baggrund af din browsing-aktivitet, dine køb eller interesser. Disse typer af skræddersyede onlineannoncer kan komme gennem flere kilder, såsom følgende:

 • Vi kan dele dine ikke-identificerende oplysninger med vores annonceringstjenesteudbydere, som vi har indhentet fra cookies og andre sporingsteknologier på vores Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder.
 • Nogle Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder deltager i adfærdsbaseret onlineannoncering (dette kaldes også nogle gange målrettet annoncering eller interessebaseret annoncering). Du kan identificere disse websteder ved hjælp af linket “Annonceringsvalg” i sidefoden. Vores annonceringsnetværkspartnere kan placere og bruge cookies på Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder og på andre tredjepartswebsteder med henblik på at indsamle oplysninger om dine aktiviteter for at vise dig onlineannoncer, der er baseret på dine interesser. Når du får vist en Kem-En-Tec Nordic adfærdsbaseret onlineannonce, vil du se et “Ad Choices”-ikon. Hvis du klikker på ikonet eller linket, kommer du til et websted, hvor du kan administrere eller fravælge brugen af oplysninger om din browsing-historik, der bruges til levering af adfærdsbaserede onlineannoncer. Hvis du fravælger, kan du stadig se annoncer online, herunder annoncer fra Kem-En-Tec Nordic A/S, der er baseret på andre oplysninger (f.eks. baseret på indholdet af siden, der vises, i stedet for din tidligere clickstream-aktivitet). I nogle tilfælde kan der stadig indsamles oplysninger om dine browsing-aktiviteter af disse tredjepartsannoncører, men de vil ikke bruge disse oplysninger til at vise annoncer, der er baseret på din tidligere online-browsingadfærd. Du kan også fravælge nu ved at klikke her.
 • Nogle webbrowsere kan sende “do-not-track”-signaler til websteder, som browseren kommunikerer med. Fra og med ikrafttrædelsesdatoen for denne databeskyttelseserklæring er der endnu ikke fastlagt en branchestandard for, hvordan man reagerer på disse signaler. Derfor reagerer Kem-En-Tec Nordic ikke på disse signaler på nuværende tidspunkt. Som omtalt ovenfor kan du fravælge annoncører, der bruger din browsing-historik til at levere adfærdsbaserede onlineannoncer ved at besøge adchoices.

Associerede selskaber, forhandlere og leverandører

Vi har forhold til leverandører og associerede selskaber, som hjælper os med at drive vores forretning, og for hvem det kan være nødvendigt at have adgang til dine personoplysninger i forbindelse med levering af tjenester til Kem-En-Tec Nordic A/S. Vi vil ikke bemyndige disse parter til at bruge dine personoplysninger til eventuelt formål, der ikke er relateret til Kem-En-Tec Nordic og dets relaterede associerede selskabers forretning, og vi deler ikke personoplysninger fra lande, der kræver samtykke, medmindre der er indhentet passende samtykke på forhånd til deling med relaterede associerede selskaber. Vi kræver, at de håndterer dine personoplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.

Co-brandede websteder

Vi kan samarbejde med andre selskaber om at levere indhold eller tjenester til dig på et fælles eller “co-brandet” grundlag. På et co-brandet websted vises både Kem-En-Tec Nordic A/S-logoet og co-branding-partnerens logo på din skærm. Du bør læse de individuelle databeskyttelsespolitikker for vores co-branding-partnere, da de kan være forskellige fra vores i nogle henseender. Ved at læse disse politikker hjælper det dig med at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du skal tilvejebringe dine oplysninger for et bestemt websted.

Produktrapporter

Hvis du kontakter Kem-En-Tec Nordic vedrørende din oplevelse med et af vores produkter, kan vi bruge oplysningerne, som du tilvejebringer i rapporter, der indsendes til den udpegede offentlige tilsynsmyndighed, hvor påkrævet af os ved lov.

Juridiske rettigheder og forpligtelser

Under visse begrænsede omstændigheder skal Kem-En-Tec Nordic muligvis videregive dine personoplysninger for at overholde en lovmæssig forpligtelse eller et lovkrav, for eksempel, for at overholde rapporteringsforpligtelser over for vores tilsynsmyndigheder vedrørende sikkerheden af vores produkter, eller i forbindelse med salget eller overførslen af en af vores produktlinjer eller afdelinger, som omfatter de tjenester, der leveres via et eller flere af Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne. I sådanne tilfælde træffer vi foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i det omfang, det er muligt. Vi forbeholder os også ret til at bruge personoplysninger til at undersøge og retsforfølge brugere, der overtræder vores regler, eller som udviser adfærd, der er ulovlig eller skadelig for andre eller for andres ejendom.

Ændring til organisation

Hvis Kem-En-Tec Nordic beslutter sig for at omorganisere eller afhænde vores forretning gennem salg, fusion eller opkøb, kan Kem-En-Tec Nordic dele personoplysninger om dig med faktiske eller potentielle købere. Vi vil kræve, at eventuelle faktiske eller potentielle købere behandler disse personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med denne erklæring.

 

Beskyttelse af børns personoplysninger

Kem-En-Tec Nordic hverken indsamler eller bruger bevidst eventuelle personoplysninger direkte fra børn på Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder (Kem-En-Tec Nordic definerer “børn” som mindreårige, der er yngre end 18 år gamle). Vi giver ikke bevidst børn tilladelse til at bestille vores produkter, til at kommunikere med os, eller til at bruge nogen af vores onlinetjenester. Hvis du er forælder og bliver opmærksom på, at dit barn har tilvejebragt oplysninger for os, bedes du kontakte os ved hjælp af en af metoderne angivet nedenfor, og vi vil samarbejde med dig om at løse dette problem.

 

Dine databeskyttelsesvalg

Du har ret til at se og få en kopi af personoplysninger om dig, som vi opretholder, samt at bede os om at rette unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger om dig. Du kan have ret til at modtage oplysninger, som du har tilvejebragt for os i et maskinlæsbart format og til at overføre de pågældende oplysninger til en anden dataansvarlig. Du kan også anmode om sletningen af dine personoplysninger eller begrænsningen af deres behandling, eller gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig. For at søge adgang til personoplysninger om dig, for at indsende en bekymring, klage eller anmodning om berigtigelse, eller for at fravælge bestemte programmer, bedes du kontakte vores databeskyttelsesafdeling ved at klikke på linket “Kontakt os” på Kem-En-Tec Nordic A/S-webstedet, som du bruger, ved at bruge Kem-En-Tec Nordic A/S-kontaktoplysningerne på den Kem-En-Tec Nordic A/S-mobilapplikation, som du bruger, eller ved at sende os en e-mail på info@kem-en-tec.com Du kan også sende et brev til følgende adresse:

Kem-En-Tec Nordic A/S
Attn: Customer Service
Kuldyssen 10
DK-2630 Taastrup

Danmarks databeskyttelsesmyndighed er ansvarlig for at sikre, at databeskyttelseslovgivningen følges i Danmark. For flere oplysninger om dine databeskyttelsesrettigheder, eller hvis du ikke er i stand til at løse et problem direkte med os og ønsker at indgive en klage, bedes du kontakte den lokale databeskyttelsesmyndighed.

I alle meddelelser til Kem-En-Tec Nordic bedes du medtage din e-mailadresse, webstedsadressen, mobilapplikationen og/eller det specifikke Kem-En-Tec Nordic A/S-produkt, som du tilvejebragte personoplysninger for (f.eks., Kem-En-Tec.dk, og en detaljeret forklaring på din anmodning. Hvis du ønsker at slette, ændre eller rette dine personoplysninger og kontakter os via e-mail, bedes du skrive “Sletningsanmodning” eller “Anmodning om ændring/rettelse” i emnelinjen i e-mailen. Vi vil svare rettidigt på alle rimelige anmodninger og skal muligvis bekræfte din identitet yderligere for at behandle visse anmodninger.

 

Datasikkerhed

Kem-En-Tec Nordic opretholder rimelige tekniske, administrative og fysiske kontroller for at sikre eventuelle personoplysninger, der indsamles via Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne. Der er dog altid en vis risiko for, at en uautoriseret tredjepart kan opfange en internetoverførsel, eller at nogen vil finde en måde at modarbejde vores sikkerhedssystemer på. Vi opfordrer dig til at være forsigtig, når du overfører personoplysninger via internettet, især dine finansielle oplysninger. Kem-En-Tec Nordic kan ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke får adgang til dine personoplysninger. Derfor skal du, når du indsender personoplysninger til Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, overveje både fordele og ulemper.

 

Tredjepartswebsteder og sociale medie-plugins

Denne databeskyttelseserklæring gælder ikke for Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, der ikke linker til denne databeskyttelseserklæring, eller for tredjepartswebsteder, hvortil der kan linkes fra Kem-En-Tec Nordic -websteder. Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder kan bruge sociale medie-plugins (f.eks. Facebooks “Synes godt om”-knap, “Del på Twitter”-knappen) for at gøre det nemt for dig at dele oplysninger med andre. Når du besøger Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, kan operatøren af det sociale plugin placere en cookie på din computer eller anden elektronisk enhed, der gør det muligt for operatøren at genkende enkeltpersoner, der tidligere har besøgt vores websted. Hvis du er logget ind på det sociale mediewebsted (f.eks. Facebook, Twitter), mens du browser på vores Kem-En-Tec Nordic A/S-websted, giver det sociale medie-plugin det pågældende sociale mediewebsted mulighed for at modtage oplysninger om, at du har besøgt vores Kem-En-Tec Nordic A/S-websted. Det sociale medie-plugin giver også det sociale mediewebsted mulighed for at dele oplysninger om dine aktiviteter på vores Kem-En-Tec Nordic A/S-websted med andre brugere af deres sociale mediewebsted. Disse delingsindstillinger administreres af det sociale mediewebsted og styres af dets databeskyttelsespolitik.

 

Adgang til vores websteder globalt

Dette websted ejes og drives af Kem-En-Tec Nordic i Danmark, men de oplysninger, som du tilvejebringer, vil være tilgængelige for vores associerede selskaber, forhandlere og leverandører i andre lande i overensstemmelse med denne politik. Derudover, hvis du besøger dette websted fra et andet land end Danmark, vil din kommunikation med os nødvendigvis resultere i overførslen af oplysninger på tværs af internationale grænser. Niveauet for retlig beskyttelse af personoplysninger er ikke det samme i alle lande. Vi træffer dog de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring for at holde dine oplysninger sikre. Ved at bruge dette websted forstår du, at dine personoplysninger bliver opbevaret og behandlet i Danmark og i ethvert land, hvortil vi kan overføre dine oplysninger i løbet af vores forretningsaktiviteter.

 

Ændringer til vores databeskyttelsespolitik

Vi bruger kun personoplysninger på den måde, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik, der var gældende da oplysningerne blev indsamlet fra dig eller som autoriseret af dig. Med forbehold af eventuelt gældende samtykke, forbeholder vi os dog ret til at ændre vilkårene i denne databeskyttelsespolitik til enhver tid. Eventuelle ændringer til denne databeskyttelsespolitik afspejles på denne side med en ny ikrafttrædelsesdato. Kem-En-Tec Nordic opfordrer dig til at gennemgå denne databeskyttelsespolitik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Eventuelle personoplysninger, der indsamles ved din fortsatte brug af Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, håndteres i overensstemmelse med den for øjeblikket offentliggjorte databeskyttelsespolitik.

 

Supplerende ordlyd til online-brugsvilkår

 

Databeskyttelse og sikkerhed

Kem-En-Tec Nordic, sammen med dets associerede selskaber og datterselskaber respekterer dine personoplysninger, værdsætter vores forhold, og er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi forstår vigtigheden af databeskyttelse for vores kunder og besøgende på Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne. Vores brug af personoplysninger er underlagt vores databeskyttelsespolitik og ved at få adgang til og bruge Kem-En-Tec Nordic A/S-webstederne, accepterer du at være bundet af den pågældende databeskyttelsespolitik.

Du anerkender og accepterer, at når du indsender dine personligt identificérbare oplysninger til Kem-En-Tec Nordic A/S-websteder, at selv om Kem-En-Tec Nordic har indført sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang eller opfangelse, er der ingen garanti for sikkerhed. I DET USANDSYNLIGE TILFÆLDE AF OPFANGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG TRODS VORES BESTRÆBELSER, SKAL KEM-EN-TEC NORDIC IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EN SÅDAN OPFANGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG ELLER EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGEERSTATNINGER (HERUNDER TABT FORTJENESTE), SOM LIDES AF EN KUNDE ELLER BRUGER, SELVOM KEM-EN-TEC NORDIC TIDLIGERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER. KEM-EN-TEC NORDIC GIVER INGEN GARANTI FOR, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, AT OPLYSNINGERNE FRA EN KUNDE VIL VÆRE FRI FOR OPFANGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG, OG GIVER IKKE NOGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HVER KUNDE ER ANSVARLIG FOR AT OPRETHOLDE FORTROLIGHEDEN AF HANS ELLER HENDES EGEN ADGANGSKODE.